LUMINA

מאז הקמתה של חברת גפן ייעוץ ניהולי לפני 6 שנים, היה חשוב לנו לבנות מערך שותפויות עם גופי ייעוץ ומחקר בינלאומיים מובילים. חברת Lumina הבריטית היא אחת מהם.

Lumina הינה חברה בינ"ל בתחום הייעוץ הארגוני המתמחה בפיתוח כלים פסיכומטריים אשר מודדים עוצמות, חולשות, התנהגויות ויכולות.

על מה מדובר?
הקלישאה אומרת "ביכולתי לשלוט רק על מה שאני מודע. מה שאינני מודע אליו שולט בי". לומינה היא חברה בריטית אשר פיתחה כלי ממוחשב לזיהוי מאפיינים אישיותיים המאפשר למנהלים בכירים:

מדובר בכלי פיתוח אישי וצוותי המשאיר חותם עמוק על המשתתפים בהיותו חווייתי, מעשי ונוגע. לפני הסדנא מתבקשים המשתתפים לענות על שאלון ממוחשב שמתורגם על ידינו לדו"ח אישי מעמיק שיינתן לכל אחד מהמשתתפים במהלך הסדנא.

מה קורה בסדנת לומינה?

במהלך הסדנא המשתתפים: