LUMINA

LUMINA 2019-04-30T11:47:15+00:00

מאז הקמתה של חברת גפן ייעוץ ניהולי לפני 6 שנים, היה חשוב לנו לבנות מערך שותפויות עם גופי ייעוץ ומחקר בינלאומיים מובילים. חברת Lumina הבריטית היא אחת מהם.

Lumina הינה חברה בינ"ל בתחום הייעוץ הארגוני המתמחה בפיתוח כלים פסיכומטריים אשר מודדים עוצמות, חולשות, התנהגויות ויכולות.

על מה מדובר?

הקלישאה אומרת "ביכולתי לשלוט רק על מה שאני מודע. מה שאינני מודע אליו שולט בי". לומינה היא חברה בריטית אשר פיתחה כלי ממוחשב לזיהוי מאפיינים אישיותיים המאפשר למנהלים בכירים:

  • להעמיק את המודעות לסגנון הניהול שלהם

  • לרכוש כלים להנעה ורתימה של אחרים
  • לחזק את עבודת הצוות

מדובר בכלי פיתוח אישי וצוותי המשאיר חותם עמוק על המשתתפים בהיותו חווייתי, מעשי ונוגע. לפני הסדנא מתבקשים המשתתפים לענות על שאלון ממוחשב שמתורגם על ידינו לדו"ח אישי מעמיק שיינתן לכל אחד מהמשתתפים במהלך הסדנא.

מה קורה בסדנת לומינה?

במהלך הסדנא המשתתפים:

  • נחשפים למודל הלומינה הכולל ארבעה נדבכים שונים של מאפייני האישיות וסגנון הניהול של עצמם

  • מקבלים את הפרופיל האישי של עצמם ולומדים איך להפיק את המרב משלל הנתונים והמידע שבו, כולל ההבנה כי אין פרופיל "נכון" או " לא נכון" וכי מה שחשוב זו המודעות העצמית

  • מסייעים אחד לשני בתרגום התובנות לפעולה
  • לומדים דרכים לזהות את הסגנון של האחר ואיך ניתן להניע אותו

  • מקבלים פרופיל קבוצתי המאפיין אותם כצוות ודנים בו למול האתגרים הניצבים בפניהם כצוות ניהול