תקנון ותנאי שימוש

 1. האתר הינו בבעלות" גפן – ייעוץ ניהולי".
 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד . 
 3. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.
 4. במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
 5. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 6. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש. 
 7. גפן – ייעוץ ניהולי לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר
 8. תוכן המפורסם באתר שייך ל "גפן – ייעוץ ניהולי" בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של "שם עסק".
 9. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי "גפן – ייעוץ ניהולי" יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.
 10. אחריות, אבטחה ופרטיות “"גפן – ייעוץ ניהולי" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "גפן – ייעוץ ניהולי" וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של “גפן – ייעוץ ניהולי” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי “גפן – ייעוץ ניהולי” ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “גפן – ייעוץ ניהולי”. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, “גפן – ייעוץ ניהולי” לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. “גפן – ייעוץ ניהולי” מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, “גפן – ייעוץ ניהולי” יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב “גפן – ייעוץ ניהולי” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי “גפן – ייעוץ ניהולי” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "גפן – ייעוץ ניהולי" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 11. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

 

דילוג לתוכן